Školská rada

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Členové školské rady:

V listopadu 2018 byla na další tříleté období zvolena školská rada. Je složena ze zástupců rodičů (Ing. arch. Jan Lefner a MUDr. David Šupík, předseda), zástupců pedagogů (Mgr. Kateřina Lehnertová a Mgr. Zdeňka Binarová a zástupců města jako zřizovatele školy (MUDr. Jana Wehowská a David Bitomský).

Pro případné podněty, dotazy, návrhy nebo stížnosti rodičů zřídili zástupci rodičů při školské radě kontaktní email, na který mohou rodiče v případě zájmu psát:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

MUDr. David Šupík

skolskarada@kravarezs.cz