Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

loňský školní rok byl pro nás všechny mimořádně náročný.  Jak to tak vypadá, ani letošní rok nebude jednoduchý, ale rádi bychom ho zvládli bez zbytečného stresu a s jasným cílem. Chceme, aby všichni naši žáci uspěli ve vzdělávání co nejlépe, ale toho nedosáhneme bez vzájemné spolupráce a podpory. V uplynulém roce jste byli díky této mimořádné situaci vzdělávání svých dětí mnohem blíže, a proto Vás žádáme, abychom vzniklou spolupráci nejen udrželi, ale také ji dál rozvíjeli.

Vyučování bude na naší škole probíhat tak, jak jste byli dosud zvyklí. Zájmová činnost, školní družina i školní stravování bude zajištěno v plném rozsahu, ale za dodržování přísnějších hygienických opatření. 

Prozatím nepředpokládáme, že bychom rušili plánované školní, vzdělávací, kulturní či sportovní akce. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budeme vás neprodleně informovat prostřednictvím systému škola online a na webových stránkách školy. Z těchto důvodů proto sledujte nejen naše webové stránky, ale také si co nejdřív ověřte, zda máte přístup do systému online školy. Pokud narazíte na jakékoli obtíže či nejasnosti, neváhejte kontaktovat jednotlivé třídní učitelé nebo vedení školy. 

Co se týká obsahu vzdělávání, učivo z hlavních předmětů, které nebylo možné v loňském roce zvládnout, budou učitelé opakovat a probírat v letošním roce. Učivo některých dalších naukových předmětů pak bude částečně zredukováno. 

V prvních týdnech budeme pochopitelně nejdříve zjišťovat úroveň vědomostí, dovedností a znalostí našich žáků, přičemž budeme pro začátek preferovat formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku výuky. 

Rád bych Vás také požádal, abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy. 

Od září budou v naší škole nastaveny systémy (G Suite pro vzdělávání), které nám umožní v případě nutnosti přejít bez problémů na distanční výuku. Všechny podstatné informace k těmto změnám, Vám podají třídní učitelé na prvních rodičovských schůzkách, které se uskuteční 3. září v 16.00 pro rodiče žáků prvních tříd a ve čtvrtek 10. září v 16.00 hodin pro všechny ostatní.

Věřím, že společně zvládneme také tento náročný školní rok a všem nám přeji hlavně pevné zdraví a klidné dny.

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy