Školní Družina

Školní družina je důležitý partner rodiny a školy.

Fialový den

Začal nám nový školní rok, po pomalejším rozjedu, seznamování se s družinou a ročním tematickým plánem „Tady jsme doma… aneb poznáváme naši Zem“, jsme se do toho nyní s vervou pustili a máme za sebou první společnou akci – Fialový den.  Proč zrovna fialový? Protože se během celého roku seznamujeme s naší Zeměkoulí a začali jsme vesmírem, který je tajemný, fialovočerný.  Děti měly do družiny přijít ve fialovém oblečení, čím více ho měli na sobě, tím lépe. Po kontrole veškerých fialových věcí, jsme venku plnili fialovo-vesmírné úkoly. Nejdříve děti hledaly obrázky svého družstva – létající talíř, marťánek, raketa. Poté se děti musely dostat přes černou díru, vyhýbat se meteoritům, projít po měsíční krajině a dojít až ke slunci. A nakonec házely barevnou kostkou, jakmile jim padla fialová barva, mohli vyrazit pro část vesmírného obrázku, který pak skládaly. Všem se fialový den líbil a těší se na další společné akce. Snad se nám je podaří splnit.

Mgr. Kateřina Lehnertová

Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí.

Nabízí zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, přípravou na vyučování, odpočinku a relaxace, hrou a individuální prací.

pondělí - pátek

6:00 – 7:45, 11:30 – 16:30

Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k efektivnímu využití jejich volného času. Činnost naší družiny vychází z ročního a vzdělávacího plánu.

Během celého roku se snažíme dětem pobyt v ŠD co nejvíce zpříjemnit.

Připravujeme pro ně spoustu zajímavých činností a aktivit spojených s tématem ročního plánu.

e-mail

druzina@kravarezs.cz

Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti družiny je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Telefon

553671182, 702127010

Vychovatelky

Mgr. Kateřina Lehnertová

1. oddělení

Petra Buhlová

2. oddělení

Lucie Stuchlíková

3. oddělení

Mgr. Markéta Benková

4. oddělení

Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle § 111 písmene 1 a § 112 poskytuje ŠD účastníkům zájmové vzdělávání pro naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Podmínky a náležitosti spojené s činností dále uvádí vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.