informace k úplatě za zájmové vzdělávání v naší školní družině

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100,- Kč na měsíc. Tyto prostředky se využívají každoročně na nákup nových hraček, výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly na maškarní ples, balíčky od Mikuláše, na odměny pro žáky nebo na dovybavení družiny.

Tak jako každý školní rok je třeba vypsat novou přihlášku, na jejíž základě je dítě do družiny přijato, je třeba zaplatit i poplatek pro daný školní rok vždy znovu. I když v loňském školním roce byla školní družina z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  od poloviny března uzavřena, přesto jste měli možnost do července (konec školního roku) písemně požádat o vrácení zálohy za tři měsíce (duben – červen 2020). Nyní ale začíná nový školní rok a je třeba platbu za školní družinu opět zaplatit. 

Kravaře 8.9.2020  

Mgr. Kateřina Lehnertová

Informace školní družiny k začátku školního roku 2020/2021

Školní družina zahajuje svou činnost ve středu 2. 9. 2020. Do školní družiny jsou děti přihlášeny na základě písemné přihlášky, kterou si můžete vytisknout na stránkách školy (kravarezs.cz), vyzvednout v družině nebo u třídní učitelky. 

 Jelikož první týden školního roku bude zkrácena doba vyučování, bude taktéž upravena provozní doba družiny, tak aby navazovala na konec vyučování v jednotlivých třídách.

Provozní doba školní družiny 2. - 4. 9. 2020

1. a 2. oddělení (žáci 1.tříd)     6:00 – 7:45 9:30 – 16:30

3. a 4. oddělení  (žáci 2., 3., 4.tříd) 6:00 – 7:45 10:30 – 16:30

Od 7. 9. 2020 bude provoz školní družiny opět 

Po – Pá 6:00 – 7:45   11:30 (10:30) – 16:30

Poplatek za školní družinu můžete zaplatit najednou (1000Kč) nebo ve dvou splátkách (400Kč září – prosinec; 600Kč leden – červen) přímo v družině nebo na bankovní účet školní družiny: 35-1849696339/0800 do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.