projekty a granty

Šablony II

Od 1.9.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt má název ZŠ Kravaře, výzva 63 a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013453

  Z finančních prostředků v celkové výši 1 651 642 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • využití ICT ve vzdělávání
  • čtenářský klub
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • projektové dny mimo školu
0
%
vyčerpáno

Erasmus +

EUROPE – OUR HOME je název nového evropského projektu z programu Erasmus +, který probíhá  na naší základní škole od září 2019 do srpna 2022.

     Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri, Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.

     Celý projekt je určen dětem od 10 do 14 let a bude probíhat zejména v hodinách anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka a odstraňování bariér při mluvení. Děti ze všech pěti evropských zemí budou pracovat na společných projektových aktivitách, a to jak na dálku, tak i během partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené anglické konverzaci bez ohledu na chyby.

     Další oblastí projektové práce budou aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní se videokonferencí a budou pravidelně přispívat na portál škol E-Twinning.

     Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní návštěvy všech partnerských škol, tzv. mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout do partnerského města a seznámit se s chodem tamní školy.

     Celý grant byl financován Evropskou unií a naše škola na něj získala dotaci ve výši 27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt bude příjemným zpestřením výuky pro naše žáky i učitele a dá vzniknout novým přátelstvím napříč Evropou.

0
%
vyčerpáno

Projekt ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Díky tomuto projektu dostávají naši žáci pravidelné dodávky čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a ovocných šťáv.  Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.  Exotické ovoce je pak dodáváno pro zpestření a rozšíření znalostí. Projekt finančně podporuje Evropská unie a Česká republika.

Projekt mléko do škol

Projekt mléko do škol ... aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky a můžeme díky němu nabídnout našim žákům  zdarma neochucené mléko a mléčné výrobky a také doprovodný program pro projekt „Mléko do škol“.

Sportuj ve škole

Naše škola se zapojila do projektu s názvem Sportuj ve škole, který je  realizován prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. Cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas a zlepšovat se v pohybových aktivitách.

Aktivity budou po celý školní rok probíhat ZDARMA.

Zejména v rámci školní družiny se budou žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám. Projekt je určen žákům 1. – 5. ročníků ZŠ. Cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny.

Sypo

Pedagogové naší školy jsou zapojeni do projektu SYPO, který je určen hlavně aktivním pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ se zájmem o jejich obor a rozvoj v různých fázích kariéry.

Do praxe zavádí osvědčené metodické kabinety, poskytuje školám pomoc při zavádění ICT, nabízí profesní podporu pro ředitele a vedení školy.