Pedagogický sbor

Malíková Lucie, Mgr.

Weczerková Silvie, Mgr.

Kroutilová Zuzana, Mgr.

Těžká Eva, Mgr.

Machelová Irena, Mgr.

Rybková Lucie, Mgr.

Foltová Lucie, Mgr.

Dudová Marcela, Mgr.

Jařabová Gabriela, Mgr.

Nosková Hana, Mgr.

Sýkorová Alena, Mgr.

Kozák Lubomír, Mgr.

Lhoťanová Pavla, Mgr.

Kulhavá Marie, PaedDr.

Frýdlová Kateřina, Mgr.

Ulrichová Markéta, Mgr.

Kotzurová Hana, Mgr.

Heidrová Petra, Mgr.

Papeschová Barbara, Mgr.

Binarová Zdeňka, Mgr.

Kramný Lukáš, Mgr.

Calábek Václav, Mgr.

Kolarčíková Kateřina, Mgr.

Kotulová Marie, Mgr.

Theuerová Irena, Mgr.

Theuer Petr, Mgr.

Pavlíček Jan, Mgr.

Kristiánová Kerstin, Mgr.

Lehnertová Kateřina, Mgr.

Benková Markéta, Mgr.

Buhlová Petra

Stuchlíková Lucie

Pekárková Barbora, Mgr.

Lampová Pavlína

malikovalucie@kravarezs.cz

weczerkovasilvie@kravarezs.cz

kroutilovazuzana@kravarezs.cz

tezkaeva@kravarezs.cz

machelovairena@kravarezs.cz

rybkovalucie@kravarezs.cz

foltovalucie@kravarezs.cz

dudovamarcela@kravarezs.cz

jarabovagabriela@kravarezs.cz

noskovahana@kravarezs.cz

sykorovaalena@kravarezs.cz

kozaklubomir@kravarezs.cz

lhotanovapavla@kravarezs.cz

kulhavamarie@kravarezs.cz

frydlovakaterina@kravarezs.cz

ulrichovamarketa@kravarezs.cz

kotzurovahana@kravarezs.cz

heidrovapetra@kravarezs.cz

papeschovabarbara@kravarezs.cz

binarovazdenka@kravarezs.cz

kramnylukas@kravarezs.cz

calabekvaclav@kravarezs.cz

kolarcikovakaterina@kravarezs.cz

kotulovamarie@kravarezs.cz

theuerovairena@kravarezs.cz

theuerpetr@kravarezs.cz

pavlicekjan@kravarezs.cz

kristianovakerstin@kravarezs.cz

lehnertovakaterina@kravarezs.cz

benkovamarketa@kravarezs.cz

buhlovapetra@kravarezs.cz

stuchlikovalucie@kravarezs.cz

pekarkovabarbora@kravarezs.cz

lampovapavlina@kravarezs.cz

I. A

I. B

I. C

II. A

II. B

III. A

III. B

IV. A

IV. B

IV. C

V. 

VI. A

VI. B

VII. A

VII. B

VIII. A

VIII. B

VIII. C

IX. A

IX. B

ředitel

zástupce ředitele

 zástupce ředitele, výchovný poradce                 

koordinátorka ŠVP

kariérový poradce

předseda ŠSK

 

družina, metodik prevence

družina

družina

družina

mateřská dovolená

mateřská dovolená