Partneři

Město Kravaře

Centrum volného času Kravaře

Farnost Kravaře

Buly Aréna Kravaře

Mateřská škola Kravaře

Přechod dětí z mateřské do základní školy je pro ně důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci s mateřskou školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit. Přímo v budově základní školy se nachází jedno oddělení Mateřské školy Kravaře. Do třídy Motýlků, která sídlí na ulici Komenského 14 v budově ZŠ, jsou zařazeny děti v posledním roce před vstupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky. Děti tak mají možnost připravit se na plynulý a úspěšný přechod do „velké“ školy, seznámit se s prostředím i budoucími vyučujícími. Mohou využívat venkovní sportovní areál a aktivně navštívit vyučovací hodiny v prvních ročnících základní školy.

Základní škola Kravaře-kouty

Z okolních škol je naším nejbližším partnerem Základní škola Kravaře - Kouty. Ve škole se vzdělávají žáci prvního stupně (1. - 5. ročník). Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ a po ukončení pátého ročníků pokračují žáci v dalším vzdělávání na půdě Základní školy Kravaře. Právě tento plynulý přechod dělá z našich škol přirozené a blízké partnery. Spolupráce spočívá především v předávání zkušeností a informací o dětech, které na naší základní školu přicházejí. Snahou všech pedagogů je docílit toho, aby přechod na novou školu byl pro žáky co nejpřirozenější a právě z těchto důvodu se připravují společné projektové dny (sportovní i vzdělávací),  na kterých se mohou žáci i učitelé vzájemně lépe poznat a sblížit.

Mateřská škola Kravaře-kouty

Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska, které naši žáci navštěvují v posledních letech pravidelně, nabízí celou řadu vzdělávacích programů prohlubující povědomí o našem regionu, o našich tradicích a kořenech. Žáci mají možnost poznat jedinečnost kraje i mentalitu zdejších obyvatel. Při práci s historickými prameny rozvíjí své kritickému myšlení a učí se prezentovat výsledky své badatelské práce.

LISKOVÁ (SLOVENSKO)

Lisková je malebná obec na Slovensku v okrese Ružomberok. Základní škola v Liskové se nachází pod úpatím Chočských vrchů a patří k našim nejbližším zahraničním partnerům. Pravidelně dochází k vzájemným návštěvám, které dávají dětem i učitelům z obou stran příležitost navštívit zajímavá místa, navázat nová přátelství a poznat, jak se žije u našich zahraničních přátel. 

Wozniki (Polsko)

LUBLINIEC (POLSKO)

Začněte psát zde...