O škole

Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“    

                                                                 Konfucius

Objevte naši školu

Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka.

Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.

Vážení rodiče, 

loňský školní rok byl pro nás všechny mimořádně náročný.  Jak to tak vypadá, ani letošní rok nebude jednoduchý, ale rádi bychom ho zvládli bez zbytečného stresu a s jasným cílem. Chceme, aby všichni naši žáci uspěli ve vzdělávání co nejlépe, ale toho nedosáhneme bez vzájemné spolupráce a podpory. V uplynulém roce jste byli díky této mimořádné situaci vzdělávání svých dětí mnohem blíže, a proto Vás žádáme, abychom vzniklou spolupráci nejen udrželi, ale také ji dál rozvíjeli. 

Seznam žáků prvních tříd

Seznam žáků šestých tříd

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž s názvem „Voda a klimatická změna“ určenou také pro všechny žáky základních škol.  

Družina je důležitý partner rodiny a školy, naše činnost vychází z ročního a vzdělávacího plánu školní družiny. Během celého roku se snažíme dětem pobyt v ŠD co nejvíce zpříjemnit. Připravujeme pro ně spoustu zajímavých činností a aktivit spojených s tématem ročního plánu. V letošním roce jsme skládali jednotlivé barvy duhy.