IV. C - Mgr. Hana Nosková

Mgr. Hana Nosková

Výlet na Landek

První školní týden jsme začali výletem. Všechny čtvrté třídy se vydaly v pátek 4. září 2020 s třídními učitelkami do ostravského Landek parku. Během dopoledne jsme absolvovali dva naučné okruhy v hornickém muzeu - bývalém černouhelném dole. Sfárali jsme do podzemí a seznámili jsme se s prací báňských záchranářů. Naštěstí jsme nepotkali žádné zlé permoníky a vrátili jsme se všichni spokojeně domů. 

Slavnostní otevření stezky aneb Dobrodružství čtvrťáků na stezce

První říjnový den nás svým počasím příliš neoslovil. I přesto jsme přijali nabídku být u slavnostního otevření nové lokality Blíž přírodě- naučné stezky Koutské a Zábřežské louky. V pláštěnkách a holínkách jsme vyrazili vstříc novému dobrodružství s přírodou. Jak se ukázalo, dobrodružství to opravdu bylo! Komentovaná prohlídka začala u Koutského ramene v Kravařích Koutech. Naši čtvrťáci si vyslechli výklad o rezervaci, kterou tvoří rozsáhlé mokřadní a rašelinové louky. Zajímavé bylo především vyprávění o ohrožených druzích rostlin a živočichů této lokality, jež jsme si mohli prohlédnout na nově instalovaných informačních panelech stezky vedoucí do Zábřehu. Poté už nabralo naše putování velmi zajímavých rozměrů. Děti se proháněly po lukách, pozorovaly zde žijící živočichy a rostliny. Největší atrakcí však pro ně byly obrovské louže a mokřiny, kterými se brodily a s úsměvem na rtu je přeskakovaly. Pro některé z nich to totiž bylo první setkání s přírodou tohoto typu. Na konci poučné a zábavné procházky na děti čekalo výborné občerstvení a drobné upomínkové předměty, o které se postarali organizátoři akce. Děkujeme za pozvání a s radostí přijmeme další podobnou výzvu. Není totiž nad učení v přírodě!e zde.