IV. B - Mgr. Gabriela Jařabová

Mgr. Gabriela Jařabová

Předvánoční týden

Na dny před Vánocemi se každoročně těší především děti, ale i dospělí a vlastně celé rodiny. Naše třída na tom není jinak. Tvoření drobných dárečků a školní výzdoby patří vždy k oblíbeným činnostem dětí. Letos jsme se pustili do šití, zdobení plastových baněk, otiskování a nově do vytváření protlačovaných přáníček. Znovu jsme si připomněli vánoční tradice a zvyky, četli jsme příběhy i pohádky s touto oblíbenou tématikou a také jsme se pokusili o dramatizaci hry  Tři králové. U ní jsme se pořádně nasmáli. Jo, není jednoduchá úloha herců!     O to více si ceníme veselého podání této hry z úst chlapců a děvčat IV.B.     Zájemci z řad čtvrťáků se také mohli zapojit do vánočního luštění křížovek, skrývaček a velmi zapeklité buňkovky. Děti tak získaly mnoho nálepek za aktivitu, ale i snahu.                                                                                                       Poslední den před Vánočními prázdninami jsme si za zvuků hudebních nástrojů, koled a vánočních písní rozdali dárečky a společně pod bedlivým dozorem zapálili prskavky. Některé děti měly v obličeji úžas, napětí, ale u většiny z nich to byla ta pravá dětská radost a nadšení, které snad nikdy nevymizí.

Jak k nám přišel Mikuláš

V pátek 4.12.2020 proběhla v naší třídě IV.B Mikulášská nadílka. Měli jsme kostýmy andělů, čertů a nechyběl ani Mikuláš Jindra. Andělé si pro ostatní připravili zajímavé hádanky a úkoly, které jsme bez problémů uhádli. Čerti nezapomněli paní učitelku občas pozlobit a Mikuláš se svou krásnou berlou nám sdělil, že jsme v uplynulém roce byli hodní a zasloužíme si odměnu. Tou nám byla pěkná pohádka, hra dětí na hudební nástroje a kopec sladkostí. Další školní dopoledne, které jsme si všichni spolu užili!                          

Klaudie Benková, Elen Westová

               žákyně IV.B

Otázky a odpovědi

Reportéři Jindra a Adélka pokládali svým spolužákům otázky týkající se distanční výuky. Nakoukněte do nich. Zajímají Vás i odpovědi? Ty zde najdete také.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               děti z 4.B

Jak vypadalo tvé ráno?

„Vstala jsem, nasnídala jsem se, vyčistila si zuby, ustlala si a pak jsem se šla učit.“

„Vstala jsem, ustlala jsem postel, převlékla se, nasnídala, pak jsem si vyčistila zuby a šla se učit.“

 

Co jsi zažil během distanční výuky?

 „Našli jsme malého ježka, udělali mu domeček a dali mu jméno Atom. 

„Nic zvláštního jsem nezažil.“

 

Jak zvládáš nynější nelehké období?

„Situaci zvládám blbě, musím sedět furt doma.“

„Je to blbé období, musím být doma a všude nosit roušku.“

 

Naučil/a ses něco nového?

„Naučila jsem se hrát na flétnu tón b.“

„Učil jsem se o českých panovnících a počítání do 10 000.“

 

Co jsi dělal ve volném čase během distanční výuky?

„Seděl jsem u počítače a hrál hry.“

„Odpočíval jsem.“

 

Chyběli ti kamarádi a opravdová škola?

„Ano, chyběli mi kamarádi a paní učitelka.“

„Chyběla mi škola, protože se mi v ní líp učí.“

 

Byl jsi někde během tohoto období?

„Ano, byl jsem u rozsvěcování vánočního stromu.“

 „Byl jsem s kamarády venku.“

 

Naučil/a ses během výuky doma více než ve škole?

„Nenaučila, protože jsem sice něco pochopila, ale pořádně si to nezapamatovala.“

„Ve škole se mi učí lépe, protože nám to lépe paní učitelky vysvětlí.“

 

Jak jste zvládali domácí výuku?

„Úkoly jsem dělala sama.“

„Učil jsem se od rána, byl jsem vždy včas přichystaný.“

 

Potkal jsi nějakého kamaráda a kde?

„Potkal jsem Matyho a Honzu v parku.“

„Potkali jsme se s kamarády na punči.“

Co nás zaměstnávalo v době distanční výuky?

Děti se pilně připravovaly, plnily úkoly, naslouchaly pokynům paní učitelky, ale také se v odpoledních hodinách bavily tvořením, četbou, starostí o domácí mazlíčky a mnohými dalšími zajímavými činnostmi.

Podzimní tvoření

Před nástupem distanční výuky zvládly děti vytvořit ve dvojicích koláž z kaštanů, která měla být zaměřena vždy na jedno téma, jež bylo nadřazených slovem k jednotlivým kouskům této koláže. Snad název rozluštíte.

Děti pak doma pokračovaly ve tvoření. Přidaly se k mnoha domácnostem, ve kterých se v posledních říjnových dnech rozšířil zvyk vyřezávání dýní. Moc se jim to povedlo!

Slavnostní otevření stezky aneb Dobrodružství čtvrťáků na stezce

První říjnový den nás svým počasím příliš neoslovil. I přesto jsme přijali nabídku být u slavnostního otevření nové lokality Blíž přírodě- naučné stezky Koutské a Zábřežské louky. V pláštěnkách a holínkách jsme vyrazili vstříc novému dobrodružství s přírodou. Jak se ukázalo, dobrodružství to opravdu bylo! Komentovaná prohlídka začala u Koutského ramene v Kravařích Koutech. Naši čtvrťáci si vyslechli výklad o rezervaci, kterou tvoří rozsáhlé mokřadní a rašelinové louky. Zajímavé bylo především vyprávění o ohrožených druzích rostlin a živočichů této lokality, jež jsme si mohli prohlédnout na nově instalovaných informačních panelech stezky vedoucí do Zábřehu. Poté už nabralo naše putování velmi zajímavých rozměrů. Děti se proháněly po lukách, pozorovaly zde žijící živočichy a rostliny. Největší atrakcí však pro ně byly obrovské louže a mokřiny, kterými se brodily a s úsměvem na rtu je přeskakovaly. Pro některé z nich to totiž bylo první setkání s přírodou tohoto typu. Na konci poučné a zábavné procházky na děti čekalo výborné občerstvení a drobné upomínkové předměty, o které se postarali organizátoři akce. Děkujeme za pozvání a s radostí přijmeme další podobnou výzvu. Není totiž nad učení v přírodě!e zde.

Procházka do parku

V rámci učiva o jehličnatých a listnatých stromech jsme šli do kravařského parku, kde jsme poznávali jednotlivé druhy stromů. 

Výlet na Landek

První školní týden jsme začali výletem. Všechny čtvrté třídy se vydaly v pátek 4. září 2020 s třídními učitelkami do ostravského Landek parku. Během dopoledne jsme absolvovali dva naučné okruhy v hornickém muzeu - bývalém černouhelném dole. Sfárali jsme do podzemí a seznámili jsme se s prací báňských záchranářů. Naštěstí jsme nepotkali žádné zlé permoníky a vrátili jsme se všichni spokojeně domů.