I. B - Mgr. Silvie Weczerková

Mgr. Silvie Weczerková

Distanční výuka

Jak jsme zvládli domácí výuku?
Ačkoli byla distanční výuka velice náročná a krušné chvíle zažili učitelé, děti i rodiče, společnými silami jsme to zvládli.
Jsme rádi, že jsme zpět v lavicích, snad už na distanční výuku budeme jen vzpomínat.
Pojďte nahlédnout...

A – písmenko pro tebe, anděl letí do nebe

Ve středu 7. 10. naši třídu navštívili andělé. Během dne jsme se seznámili s novým písmenem A, naučili jsme se básničku k písmenku, také ukazovačku o andělech, hádali jsme, ve kterých pohádkách můžeme vidět anděla. Jednu pohádku jsme si poslechli. Na závěr jsme si vyrobili každý svého anděla. Náš andělský den jsme si pořádně užili.

Písmenkové dopoledne

„Tluče bubeníček, tluče na buben…“. Touto písničkou a za zvuku bubínku jsme svolali všechny naše prvňáčky tentokrát na travnatou plochu v areálu školy. Celé dopoledne bylo zaměřeno na vyvození nového písmenka B formou zážitkového učení napříč všemi předměty. A tak všichni bubnovali na nohy, záda i balónek. Vymodelovali si písmenko B z přírodnin, malovali křídami na chodník obrázky začínající na písmenko B, z papíru si vyrobili berušku, nafoukli balonek, naučili se básničku, chodili v obrovských botách, běhali a „bláznili“ v bublinkách. Také matematika nezůstala ladem. Prvňáčci počítali jablíčka a za zpěvu písně Měla babka, čtyři jabka se naučili taneček mazurku. Počasí nám opět přálo a tak mohlo být celé dopoledne bezva!