I. A - Mgr. Lucie Malíková

A jedeme dál!

Začal nám nový rok. Máme to štěstí, že můžeme být společně ve třídě, a tak se učíme o 106. Už umíme počítat do sedmi, číst krátká slova, ručka začíná být dostatečně připravena na psaní perem a jsme jeden sehraný tým. Vyučování si umíme zpříjemnit různými aktivitami, o které jsou bohužel žáci na distančním studiu ochuzeni. A tak jsme si první lednový týden, kdy jsme poznávali nové písmenko K, hráli na krále, vyráběli korunu, navlékali korálky, četli příběh O kačeně Kateřině a nechyběla ani dramatizace známé Hrubínovy básně Pohádka první – Princeznička na bále. Druhý lednový týden se nesl ve znamení písmenka V. Tak trochu jsme si připomněli Vánoce, pozorovali venku vrabce, hráli si na vojáky a skládali vlaštovky z papíru.

Závěr roku 2020

Poslední týden letošního kalendářního roku jsme nezaháleli, ačkoliv už většina myslela na Vánoce. Tvořili jsme, tancovali, písmenko T poznávali. Páteční vyučování nám zpestřil pan Radek Chajda, který dětem ukazoval pokusy s ohněm. Názorné ukázky byly nejenom zábavné, ale i poučné. Děti byly nadšené a myslím, že si odnesly spoustu zajímavých poznatků. Pak už nám zbývalo jenom vyhlížet Ježíška. A protože všichni udělali během čtyř měsíců velký kus práce, přišel i k nám do třídy, aby děti obdaroval a vykouzlil tak úsměv na jejich tvářích. Přeji všem do nového roku hodně zdraví, lásky, radosti a úsměvu, který nám poslední dobou tak chybí a nejde vidět.

Společné zážitky pod rouškou

Naši prvňáčci se 18.listopadu 2020 vrátili opět do školních lavic. Pominu-li roušky, byli
nadšeni všichni – děti, rodiče i učitelé. A tak to má být. Po pár dnech aklimatizace na školní
prostředí jsme se s chutí pustili do práce. Jeden týden jsme byli indiáni a ten další zase
námořníci. V hudební výchově sice zpívat nemůžeme, ale i tak si ji užíváme pomocí
unikátních perkusních nástrojů tzv. boomwhackers, které při úderech vydávají různě vysoké
tóny. Pracujeme s interaktivní tabulí a děti to moc baví. Začátkem prosince se u nás ve třídě
objevil i sv. Mikuláš, který dětem vysvětlil svůj původ. Také jsme se zapojili do soutěže „O
nejkrásnější vánoční ozdobu“ na kravařský strom. Za naši práci a úsilí jsme byli oceněni
krásným diplomem a balíčkem se sladkostmi a fixy.

Zákoutí distanční výuky

Snad na toto období distanční výuky od 13. 10. do 17. 11. 2020 budeme už jenom vzpomínat. Nebylo to lehké pro nikoho z nás, ale zvládli jsme to.

Andílci a divadýlko - A

A - písmenko pro tebe, anděl letí do nebe,

andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala,

aby neulét a vrátil se zpět. 

I do naší třídy přiletěli andílci a tančili s šátkem. Vyzkoušeli jsme si také zahrát krátkou pohádku O králi a zlatém jablku, ve které žebřík zpodobňuje právě písmenko A. Děti to moc bavilo.

Den účesů, ulit a uličníků - u

Pro lepší zapamatování písmenek chystáme dětem různá překvapení a činnosti spojené se zážitkem. A tak jsme jednoho říjnového dne přišli v zajímavých účesech, vyráběli usměvavé uličníky, tvořili s ulitami a lepili koleje pro vláček.

Hrajeme si a vyrábíme - B

Koncem září jsme si výuku zpestřili výrobou barevných brýlí, hrou na bicí nástroje, pohádkou Boudo, budko a vyprávěním v kouzelných brýlích, které viděly do budoucna.

Učíme se venku - B

„Tluče bubeníček, tluče na buben…“. Touto písničkou a za zvuku bubínku jsme svolali všechny naše prvňáčky tentokrát na travnatou plochu v areálu školy. Celé dopoledne bylo zaměřeno na vyvození nového písmenka B formou zážitkového učení napříč všemi předměty. A tak všichni bubnovali na nohy, záda i balónek. Vymodelovali si písmenko B z přírodnin, malovali křídami na chodník obrázky začínající na písmenko B, z papíru si vyrobili berušku, nafoukli balonek, naučili se básničku, chodili v obrovských botách, běhali a „bláznili“ v bublinkách. Také matematika nezůstala ladem. Prvňáčci počítali jablíčka a za zpěvu písně Měla babka, čtyři jabka se naučili taneček mazurku. Počasí nám opět přálo a tak mohlo být celé dopoledne bezva! 

Učíme se venku - S

V pátek 11.9. se seznámili naši prvňáčci na čerstvém vzduchu v okolí zámeckého parku v Kravařích s novým písmenkem S. Sluníčko svítilo, slepýši syčeli, strašidla strašila. Děti skládaly z kamínků písmenko S, vyzkoušely si, jaké to je být slepý, stavěly stavby pro skřítky. Nechyběla ani pořádná svačina, písnička Skákal pes a senzační sportování. Firma Janta atrakce pro nás připravila střelbu z luku a skákací hrad, na kterém jsme velkými skoky sílili své svaly. Celé dopoledne bylo senzační!