Distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci, 

jak jistě víte a sami vnímáte, současná epidemiologická situace v souvislosti s COVID-19 se nevyvíjí příliš pozitivně a z tohoto důvodu může v budoucnu vláda ČR přijmout podobná opatření, jaká byla zavedena na jaře 2020. V oblasti školství by tak mohlo dojít k plnému omezení prezenčního vzdělávání na školách a k znovuzavedení distanční výuky.

Náš pedagogický sbor si této situace je plně vědom, a proto se již od začátku letošního školního roku připravujeme na možnost, že by tato opatření v určité podobě byla skutečně zavedena.

Jelikož nám tato situace již nastala, naleznete v této záložce některé kroky, kterými se škola na distanční vzdělávání připravuje. Přes všechny okolnosti stále věříme, že školy zůstanou i nadále otevřené, avšak i tak příprava na distanční vzdělávání z naší strany stále probíhá. V případě, že bude skutečně zavedeno, budou jednotlivé kroky ještě dále upřesněny.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy