Distanční vzdělávání - informace pro rodiče

ZMĚNY V ROZVRHU OD 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, 

rád bych Vás upozornil na poupravený rozvrh hodin distanční výuky. S ohledem na skutečnost, že se nepředpokládá brzký návrat dětí do školních lavic, přidali jsme od 2. listopadu do výuky hodiny, které neměly v prvních dnech distančního vzdělávání nejvyšší prioritu. Věnujte tedy pozornost novému rozvrhu, který najdete v aplikaci školaonline.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný

Doporučení pro rodiče při jejich kontrole a pomoci dětem

Věnujte se prosím sledování práce a podpoře svých dětí. Situace je to nelehká, obtížná, ale velmi potřebná.

Stanovte dětem při dálkové školní práci pokud možno jasný program časový i obsahový, zařaďte i vhodné přestávky. 

Sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů (skolaonline, gmail) i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy (přednostně ale elektronicky, pedagogové budou pracovat při prezenční výuce ve škole nebo odpoledne v rámci distanční formy). 

Podpořte Vaše děti, chvalte je a motivujte. 

Při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, třeba zda-li  děti zadání rozumí a jestli vše funguje.

Pokud nemáte technické možnosti dálkové komunikace (internet), kontaktujte telefonicky svého třídního učitele a domluvíme náhradní variantu předávání úkolů. 

Své dotazy, postřehy, podněty nebo náměty můžete samozřejmě kromě svých pedagogů směřovat i vedení školy.