Aktuální informace epidemiologické situace

Výskyt covid -19 na naší škole

Vážení rodiče,

je mou povinností informovat Vás o prvním výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole. Během tohoto víkendu byl pozitivně testován jeden z pedagogů prvního stupně. V průběhu pondělí 5. 10. nás bude Krajská hygienická stanice informovat o dalších krocích a tyto informace neprodleně předáme také Vám. Z preventivních důvodů jsem požádal, aby rodiče, jejichž děti byly s daným vyučujícím v kontaktu, ponechali své děti v pondělí 5. 10. doma a během dne je seznámíme s dalšími kroky v závislosti na doporučení KHS. V případě, že budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat vedení školy.

V této nelehké době nám přeji klidnou hlavu, pevné nervy  a především hodně zdraví.

                                                        Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Nové mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče,

od půlnoci 18. 9. 2020 je v platnosti aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv atd.) Výčet výjimek najdete v Mimořádném opatření MZČR, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň Vás chci požádat o důsledné vybavování dětí rouškami.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Roušky opět jinak

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. V příloze najdete pravidla platná od zítřka t.j. 10. 9. 2020.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

S přáním pevného zdraví 

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

 Aktuální informace k chodu školy v souvislosti s nemocí COVID 19

1) Žák nebude předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

2) Žáci i zaměstnanci nemusí ve společných prostorách školy používat roušky (další používání roušek se bude řídit aktuální situací).

3) U vstupů do školní budovy, školní jídelny a tělocvičny je zajištěna dezinfekce rukou.

4) Každá třída a sociální zařízení je vybaveno dezinfekčním mýdlem. 

5) Žák by měl být vybaven dostatečným množstvím papírových kapesníků.

6) Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (časté větrání, mytí rukou, dezinfekce, úklid).

7) Je vyčleněna místnost pro izolaci žáka vykazujícího příznaky onemocnění. 

8) Před zahájením výdeje stravy se provede dezinfekce jídelních stolů a židlí. Průběžně se budou stoly a židle dezinfikovat také během celého provozu jídelny.

9) Dočasně musí být zastaven ranní pitný režim, aby nedošlo ke komunitnímu šíření virové infekce. Z tohoto důvodu bude také dočasně zrušen zeleninový a ovocný bar.

10) Obsluhu strávníků (včetně výdeje příborů) zajistí kuchařky.

11) Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte.