Základní škola Kravaře

Komenského 14, 747 21 Kravaře

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

od půlnoci 18. 9. 2020 je v platnosti aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv atd.) Výčet výjimek najdete v Mimořádném opatření MZČR, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň Vás chci požádat o důsledné vybavování dětí rouškami.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Roušky opět jinak

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. V příloze najdete pravidla platná od zítřka t.j. 10. 9. 2020.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Nejnavštěvovanější stránky

Plán práce
Školní rok 2020/2021.
Školní jídelna
Jídelníček na aktuální týden.
Covid-19
Aktuální informace k epidemiologické situaci.

Objevte naši školu

Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka.

Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.