Obnovení výuky žáků 1.st. a rotace žáků 2.st.

INFORMACE K CHODU ŠKOLY 

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě jste zaznamenali zprávu, že od 30.  listopadu je v omezené míře obnovena výuka na všech základních školách. Do školy by k prezenční výuce měli nastoupit všichni žáci prvního stupně a všichni žáci devátého ročníku. Po týdnu se pak budou střídat žáci 6., 7. a 8. ročníku. Navážeme tedy na režim, který jsme si jen velmi krátce vyzkoušeli na počátku října.  Závěr kalendářního roku nám pak poněkud zkomplikují stavební úpravy sociálního zázemí ve dvou patrech školní budovy. Veškeré informace o chodu školy v následujícím období dostanete v průběhu tohoto týdne od svých třídních učitelů a budou rovněž zveřejněny na webových stránkách školy. Rád bych rovněž požádal všechny rodiče o vyplnění krátkého dotazníku k distanční výuce, který Vám byl doručen v rámci systému školaonline. Vašeho úsilí podílet se na vzdělávání dětí si nesmírně vážíme a budeme rádi za zpětnou vazbu, kterou nám tímto způsobem můžete poskytnout.

                                                                                                                                              Mgr Lukáš Kramný, ředitel školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020 do 30.11.2020

Školní hřiště je pro veřejnost od 18.11.2020  otevřeno,

je však nutno sledovat aktuální stupeň Protiepidemického systému ČR (PES)

Aktuální jídelníček

Zavedení G-suite na naší škole

Aktuální informace k chodu školy v souvislostí s nemocí COVID-19

MOŽNOST ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OD 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 2. listopadu školní jídelna opět umožňuje odběr obědů pro žáky, kteří se účastní distančního vzdělávání. Pravidla jsou stejná jako v čase před podzimními prázdninami (viz předchozí článek v aktualitách).

S pozdravem a přáním pevného zdraví

                                                                                                                                                                              Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Změna rozvrhu od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás upozornil na poupravený rozvrh hodin distanční výuky. S ohledem na skutečnost, že se nepředpokládá brzký návrat dětí do školních lavic, přidali jsme od 2. listopadu do výuky hodiny, které neměly v prvních dnech distančního vzdělávání nejvyšší prioritu. Věnujte tedy pozornost novému rozvrhu, který najdete v aplikaci školaonline.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

                                                                                                                                                                              Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Informace k podzimním prázdninám

Vážení rodiče, milí žáci, 

změnou organizace školního roku jsou ministrem školství prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, tedy v termínu  26. – 30. 10. 2020.

Žádná výuka, prezenční ani distanční, v tomto týdnu nebude probíhat na prvním ani druhém stupni, škola bude uzavřena.

S ohledem na aktuální vývoj situace je vysoce pravděpodobné, že distanční výuka bude pokračovat i po prázdninách v listopadu. Bohužel k tomuto nemáme bližší informace, sledujte tedy prosím web školy i v průběhu prázdnin, budeme reagovat na vydaná opatření Vlády ČR a současně připravujeme aktuální rozvrh výuky, který  bude platit od 2. 10. pro všechny, kteří se budou účastnit distančního vyučování. 

Přejeme klidné dny odpočinku a pevné zdraví.

                                                                                                                                                                           Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Informační letáky MŠMT k podzimním prázdninám 

Školní stravování v době distančního vzdělávání 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování
žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. V současné
době mají všichni strávníci oběd odhlášen. Bude-li mít strávník zájem
stravovat se ve školní jídelně:
- přihlásí si oběd na webových stránkách (žák sám nebo zákonný
   zástupce) https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

- ke stravování se můžete přihlašovat od 15.10. 2020
- každý den v době od 12.00 do 13.00 hodin mohou strávníci
  konzumovat oběd ve školní jídelně
- do prostor jídelny budou strávníci vcházet z parkoviště
- do jídelny vstupují pouze strávníci nikoliv zákonní zástupci
- obědy nebudou vydávány do jídlonosičů
- vaří se pouze oběd č. 1

Pro informace k ošetřovnému si přečtěte přiložený článek

Výsledky hlasování k výběru kandidáta do školské rady

Nejvíce hlasů získal pan Bc. Tomáš Nestroj, Dis.

Blahopřejeme! 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 NA ZŠ V KRAVAŘÍCH

Dne 30. 9. 2020 proběhla na naší škole celonárodní veřejná sbírka organizovaná Ligou proti rakovině.

Hlavním tématem letošní sbírky - Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence.

Na tuto sbírku jste mohli přispět zakoupením kvítku měsíčku lékařského se zelenou stužkou.

V letošním roce se prodalo 348 květinek a vybralo se 8 937 Kč. 

Všem, kteří se zapojili do této sbírky, patří velké díky.

Tyto získané prostředky budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Ještě jednou všem děkuji.  

Mgr. Irena Theuerová

distanční výuka

Vážení rodiče,

na základě výzvy Krajské hygienické stanice bude od dne 5. října ve třídách 4. A, 3. A a 3. B probíhat výuka distanční formou. Karanténní opatření pro žáky těchto tříd budou v platnosti do 13. října. V případě, že se u daných žáků nevyskytnou příznaky onemocnění, nastoupí od středy  14. října zpět do školy k prezenční formě výuky.

                                             Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Výskyt covid- 19 na naší škole

Vážení rodiče,

je mou povinností informovat Vás o prvním výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole. Během tohoto víkendu byl pozitivně testován jeden z pedagogů prvního stupně. V průběhu pondělí 5. 10. nás bude Krajská hygienická stanice informovat o dalších krocích a tyto informace neprodleně předáme také Vám. Z preventivních důvodů jsem požádal, aby rodiče, jejichž děti byly s daným vyučujícím v kontaktu, ponechali své děti v pondělí 5. 10. doma a během dne je seznámíme s dalšími kroky v závislosti na doporučení KHS. V případě, že budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat vedení školy.

V této nelehké době nám přeji klidnou hlavu, pevné nervy  a především hodně zdraví.

                                       Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

INFORMACE K ŘEDITELSKÉMU VOLNU

Milí žáci, vážení rodiče,

určitě jste zaznamenali diskuzi nad pátečním uzavřením školy. Také my jsme na okamžik uvažovali o tom, že volno ředitele školy vyhlásíme. Předpokládali jsme jistou spolupráci ze strany MŠMT či MZd. Po zralé úvaze bych Vám rád sdělil, že naše škola zůstane v pátek otevřená v běžném provozu a učit prezenčně budeme tak dlouho, jak jen to bude možné.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

od půlnoci 18. 9. 2020 je v platnosti aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv atd.) Výčet výjimek najdete v Mimořádném opatření MZČR, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň Vás chci požádat o důsledné vybavování dětí rouškami.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Roušky opět jinak

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. V příloze najdete pravidla platná od zítřka t.j. 10. 9. 2020.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Zavedení G-suite na naší škole

Vážení rodiče,

Naše škola (Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14, 747 21 Kravaře), bude s novým školním rokem 2020/2021 používat službu G Suite pro vzdělávání, pro vzdělávání vašich dětí v oblasti digitální gramotnosti a pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů. G Suite pro vzdělávání je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. 

Pro první školní týden (2. - 4.9. 2020) platí následující organizace a ukončení vyučování:

1. A,B,C - 7.50 - 9.30

2. A,B    - 7.50 - 10.30

3. A,B    - 7.50 - 10.40

4. A,B,C - 7.50 - 10.50

5.          - 7.50 - 11.00

6. A,B    - 7.50 - 11.15

7. A,B    - 7.50 - 11.30

8. A,B,C - 7.50 - 11.45

9. A,B    - 7.50 - 12.00

Školní jídelna a školní družina zahájí provoz od 2.9. 2020.