Aktuální jídelníček

Zavedení G-suite na naší škole

Aktuální informace k chodu školy v souvislostí s nemocí COVID-19

Informace k podzimním prázdninám

Vážení rodiče, milí žáci, 

změnou organizace školního roku jsou ministrem školství prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, tedy v termínu  26. – 30. 10. 2020.

Žádná výuka, prezenční ani distanční, v tomto týdnu nebude probíhat na prvním ani druhém stupni, škola bude uzavřena.

S ohledem na aktuální vývoj situace je vysoce pravděpodobné, že distanční výuka bude pokračovat i po prázdninách v listopadu. Bohužel k tomuto nemáme bližší informace, sledujte tedy prosím web školy i v průběhu prázdnin, budeme reagovat na vydaná opatření Vlády ČR a současně připravujeme aktuální rozvrh výuky, který  bude platit od 2. 10. pro všechny, kteří se budou účastnit distančního vyučování. 

Přejeme klidné dny odpočinku a pevné zdraví.

                                                                                                                                                                              Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Informační letáky MŠMT k podzimním prázdninám 

Školní stravování v době podzimních prázdnin

 V době prodloužených podzimních prázdnin 26.10 - 30.10 nebudou vydávány obědy dětem absolvujícím distanční vzdělávání. 

Školní stravování v době distančního vzdělávání 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování
žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. V současné
době mají všichni strávníci oběd odhlášen. Bude-li mít strávník zájem
stravovat se ve školní jídelně:
- přihlásí si oběd na webových stránkách (žák sám nebo zákonný
   zástupce) https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

- ke stravování se můžete přihlašovat od 15.10. 2020
- každý den v době od 12.00 do 13.00 hodin mohou strávníci
  konzumovat oběd ve školní jídelně
- do prostor jídelny budou strávníci vcházet z parkoviště
- do jídelny vstupují pouze strávníci nikoliv zákonní zástupci
- obědy nebudou vydávány do jídlonosičů
- vaří se pouze oběd č. 1

Pro informace k ošetřovnému si přečtěte přiložený článek

Výsledky hlasování k výběru kandidáta do školské rady

Nejvíce hlasů získal pan Bc. Tomáš Nestroj, Dis.

Blahopřejeme! 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 NA ZŠ V KRAVAŘÍCH

Dne 30. 9. 2020 proběhla na naší škole celonárodní veřejná sbírka organizovaná Ligou proti rakovině.

Hlavním tématem letošní sbírky - Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence.

Na tuto sbírku jste mohli přispět zakoupením kvítku měsíčku lékařského se zelenou stužkou.

V letošním roce se prodalo 348 květinek a vybralo se 8 937 Kč. 

Všem, kteří se zapojili do této sbírky, patří velké díky.

Tyto získané prostředky budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Ještě jednou všem děkuji.  

Mgr. Irena Theuerová

distanční výuka

Vážení rodiče,

na základě výzvy Krajské hygienické stanice bude od dne 5. října ve třídách 4. A, 3. A a 3. B probíhat výuka distanční formou. Karanténní opatření pro žáky těchto tříd budou v platnosti do 13. října. V případě, že se u daných žáků nevyskytnou příznaky onemocnění, nastoupí od středy  14. října zpět do školy k prezenční formě výuky.

                                             Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Výskyt covid- 19 na naší škole

Vážení rodiče,

je mou povinností informovat Vás o prvním výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole. Během tohoto víkendu byl pozitivně testován jeden z pedagogů prvního stupně. V průběhu pondělí 5. 10. nás bude Krajská hygienická stanice informovat o dalších krocích a tyto informace neprodleně předáme také Vám. Z preventivních důvodů jsem požádal, aby rodiče, jejichž děti byly s daným vyučujícím v kontaktu, ponechali své děti v pondělí 5. 10. doma a během dne je seznámíme s dalšími kroky v závislosti na doporučení KHS. V případě, že budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat vedení školy.

V této nelehké době nám přeji klidnou hlavu, pevné nervy  a především hodně zdraví.

                                       Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

INFORMACE K ŘEDITELSKÉMU VOLNU

Milí žáci, vážení rodiče,

určitě jste zaznamenali diskuzi nad pátečním uzavřením školy. Také my jsme na okamžik uvažovali o tom, že volno ředitele školy vyhlásíme. Předpokládali jsme jistou spolupráci ze strany MŠMT či MZd. Po zralé úvaze bych Vám rád sdělil, že naše škola zůstane v pátek otevřená v běžném provozu a učit prezenčně budeme tak dlouho, jak jen to bude možné.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

od půlnoci 18. 9. 2020 je v platnosti aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv atd.) Výčet výjimek najdete v Mimořádném opatření MZČR, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň Vás chci požádat o důsledné vybavování dětí rouškami.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Roušky opět jinak

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. V příloze najdete pravidla platná od zítřka t.j. 10. 9. 2020.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Zavedení G-suite na naší škole

Vážení rodiče,

Naše škola (Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14, 747 21 Kravaře), bude s novým školním rokem 2020/2021 používat službu G Suite pro vzdělávání, pro vzdělávání vašich dětí v oblasti digitální gramotnosti a pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů. G Suite pro vzdělávání je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. 

Pro první školní týden (2. - 4.9. 2020) platí následující organizace a ukončení vyučování:

1. A,B,C - 7.50 - 9.30

2. A,B    - 7.50 - 10.30

3. A,B    - 7.50 - 10.40

4. A,B,C - 7.50 - 10.50

5.          - 7.50 - 11.00

6. A,B    - 7.50 - 11.15

7. A,B    - 7.50 - 11.30

8. A,B,C - 7.50 - 11.45

9. A,B    - 7.50 - 12.00

Školní jídelna a školní družina zahájí provoz od 2.9. 2020.