Máte strach z koronaviru? Nevíte si rady? Je vám úzko? Cítíte se špatně? Nejste ve své kůži? Trápí vás něco? 

Podívejte se na tyto informační letáčky, snad vám trochu pomohou lépe snášet obavy, úzkost a strach. Nebo vám alespoň ukážou, jak můžete zatočit s koronadepresí a proč je psychohygiena důležitá.

Naše galerie

Aktuální informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

ministr školství ČR pan Robert Plaga vydal v minulých dnech opatření obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání povinnou součástí přijímacího řízení.

Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60%, respektive 40% v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Mgr. Petr Theuer

Děti a technologie ,   potřebují děti hranice,...

Vážení rodiče, 

v dnešní "zvláštní" době tráví děti u počítače mnoho času. Ať už se jedná o jejich distanční studium nebo o volný čas, který nemohou trávit v kroužku, sportem nebo jen venku s kamarády. Je to dobře? Jaký vliv má zacházení s technologií na zdravý vývoj dětí? Je třeba to nějak regulovat? Jak zdravě a bezpečně žít v digitálním světě? Je důležité dětem stanovit nějaké hranice? Jaké hodnoty je třeba tvořit? Co je důležité ve výchově a vedení dětí? Jaký význam má hra?

Pokud Vás trápí některá z těchto otázek, nevíte si rady, jak přistupovat k dětem a trávení času u počítače nebo třeba máte i jiné dotazy, přihlaste se na dané webináře: "Děti a technologie" a "I naše děti potřebují hranice, ..." .  Tyto webináře jsou realizovány v rámci projektů Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko. Lektorují je Mgr. Lenka Bínová - speciální pedagožka a Jan Kršňák -  zakladatelem stránek digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou.        Tyto webináře jsou bezplatné a je třeba se na ně přihlásit.                                Bližší informace na letácích. 

                                             Mgr. Kateřina Lehnertová, školní metodik prevence

Eichendorffa nezastaví ani covid!

Covid a opatření s ním spojené znemožnily klasický průběh soutěže v německém přednesu tvorby Josepha von Einchendorffa, a tak  8. 12. proběhl na naší základní škole      1. ročník soutěže, tentokrát ve čtení a přednesu jeho děl. Během krátké doby přípravy (pouze týden) se do soutěže přihlásily tři odvážné žákyně 8. ročníku. A jak to dopadlo? Dívky se nelehkého úkolu zhostily s grácií, předvedly krásnou německou výslovnost a jejich hodnocení rámci umístění bylo pro porotu nelehké. Bronzová se stala Agáta Šalmanová (8. B), stříbro získala Anežka Kocianová (8. A) a zlatá přednesem        a výkonem byla Amálie Hlaváčová (8. A). Žákyním gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. V dalším roce doufáme, že účast bude hojnější!

Vážení rodiče, milí žáci,

za pár dní ukončíme tento zvláštní a snad také neopakovatelný rok. Rád bych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, ochotu  a vstřícnost. Jsem přesvědčen, že se nám tuto neobvyklou dobu podařilo společnými silami a snad také s nadhledem zvládnout, a že i díky ní budeme do budoucna dobře připraveni zvládat další překážky a výzvy, které se před nás postaví. Jménem všech zaměstnanců naší školy bych Vám rád popřál krásný čas adventní, klidné a pokojné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a mnoho sil.

                                                                                                                                             Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

 

 

Kupředu bez bázně a hany

Kovid – nekovid – kupředu. A když to nejde přímou účastí – tak „na dálku“ pomocí internetového spojení. Tak vidíme to, že se naši deváťáci přihlásili do 12.ročníku přírodovědné soutěže, kterou organizovalo Mendelovo gymnázium Opava. A když bez bázně a hany – tak hned čtyři družstva :-) . Soutěž, která byla věnována přírodovědným oborům – chemii, přírodopisu a fyzice – otestovala nejen vědomosti dívek a chlapců a širší rozhled v těchto přírodovědných oborech, ale také schopnost komunikace a spolupráce v rámci týmů. To se ukázalo již na počátku, kdy v krátkém čase natočila všechna čtyři družstva „ povinné“ video na téma Chemie v kuchyni. V „internetové části“ soutěže pak v třech testovacích kolech řešila testy z chemie, přírodopisu a fyziky. Perné a náročné.

A výsledky? Naši deváťáci se určitě neztratili v peletonu patnácti účastnících se týmů a umístili se na 5.,9., 10., a 13. místě. O vyrovnanosti soutěže hovoří to, že rozdíl mezi pátým a třináctým družstvem činil pouze pět bodů. 

A kdo nás reprezentoval? Myslíme si, že z videí, která jsou připojena, je poznáte. 

Ale pro jistotu:

Kravaře I. : Kerlinová Julia, Pawliková Linda, Remešová Lucie

Kravaře II.: Boček Jonáš, Brzeska David, Uwira Daniel

Kravaře III. Davidová Eliška, Hoňková Nikol, Lehnertová Adéla

Kravaře IV.: Harazim Jakub, Rybka Jakub, Vilášek Matěj

Všem deváťákům, kteří se účastnili soutěže, blahopřejeme k pěknému výkonu. A když „zabojují“ tak,  jak v této soutěži při přípravě na střední školu - nemusíme mít o ně žádné obavy.

Luboš Kozák a Irena Theuerová

Vážení rodiče a žáci,

v tomto týdnu započala na naší škole rekonstrukce sociálního zázemí ve dvou patrech školní budovy. Jakkoli jsme tyto práce plánovali na letní prázdniny, okolnosti nás přiměly k této změně, a tak jsme se s pomocí zřizovatele, města Kravaře, rozhodli přistoupit ke stavebním úpravám již nyní.  Z těchto důvodů došlo k několika organizačním opatřením, o kterých Vás již informovali třídní učitelé. Rekonstrukce by měla být ukončena do konce února a věřím, že nové zázemí ocení jak naši žáci, tak zaměstnanci školy. 

                                                                                                                                                                        Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Informační letáky MŠMT k podzimním prázdninám 

Aktuální jídelníček

Zavedení G-suite na naší škole

Aktuální informace k chodu školy v souvislostí s nemocí COVID-19

MOŽNOST ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OD 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 2. listopadu školní jídelna opět umožňuje odběr obědů pro žáky, kteří se účastní distančního vzdělávání. Pravidla jsou stejná jako v čase před podzimními prázdninami (viz předchozí článek v aktualitách).

S pozdravem a přáním pevného zdraví

                                                                                                                                                                              Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Školní stravování v době distančního vzdělávání 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování
žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. V současné
době mají všichni strávníci oběd odhlášen. Bude-li mít strávník zájem
stravovat se ve školní jídelně:
- přihlásí si oběd na webových stránkách (žák sám nebo zákonný
   zástupce) https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

- ke stravování se můžete přihlašovat od 15.10. 2020
- každý den v době od 12.00 do 13.00 hodin mohou strávníci
  konzumovat oběd ve školní jídelně
- do prostor jídelny budou strávníci vcházet z parkoviště
- do jídelny vstupují pouze strávníci nikoliv zákonní zástupci
- obědy nebudou vydávány do jídlonosičů
- vaří se pouze oběd č. 1

Pro informace k ošetřovnému si přečtěte přiložený článek

Výsledky hlasování k výběru kandidáta do školské rady

Nejvíce hlasů získal pan Bc. Tomáš Nestroj, Dis.

Blahopřejeme! 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 NA ZŠ V KRAVAŘÍCH

Dne 30. 9. 2020 proběhla na naší škole celonárodní veřejná sbírka organizovaná Ligou proti rakovině.

Hlavním tématem letošní sbírky - Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence.

Na tuto sbírku jste mohli přispět zakoupením kvítku měsíčku lékařského se zelenou stužkou.

V letošním roce se prodalo 348 květinek a vybralo se 8 937 Kč. 

Všem, kteří se zapojili do této sbírky, patří velké díky.

Tyto získané prostředky budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Ještě jednou všem děkuji.  

Mgr. Irena Theuerová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

Vážení rodiče,

od půlnoci 18. 9. 2020 je v platnosti aktuální mimořádné opatření, které nařizuje roušky po celou dobu pobytu v budově školy pro všechny s výjimkou žáků 1. stupně (ti pouze ve společných prostorách). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv atd.) Výčet výjimek najdete v Mimořádném opatření MZČR, které najdete na webových stránkách školy. Zároveň Vás chci požádat o důsledné vybavování dětí rouškami.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Roušky opět jinak

Vážení rodiče, jak jsme si již v poslední době zvykli, opět je vše ze dne na den jinak. V příloze najdete pravidla platná od zítřka t.j. 10. 9. 2020.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá nosit roušky ve společných prostorách všech škol. Proto prosím vybavte své děti do školy v ideálním případě dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použitou roušku. 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Zavedení G-suite na naší škole

Vážení rodiče,

Naše škola (Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14, 747 21 Kravaře), bude s novým školním rokem 2020/2021 používat službu G Suite pro vzdělávání, pro vzdělávání vašich dětí v oblasti digitální gramotnosti a pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů. G Suite pro vzdělávání je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu.